Alle må bidra til et bedre miljø

Alle må bidra til et bedre miljø | tasamfunnsansvar
av Jørn Wad

Mange har merket seg at Petter Stordalen i stigende grad fronter sitt samfunnsansvar. Både innenfor miljøområdet og i en videre betydning. Men er dette bare en forretningsidé fra en rik businessmann, eller stikker det dypere? Vi har spurt ham, og fått hans egne tanker om disse spørsmålene:

-Når var det du begynte å bli miljøbevisst, og var det noen enkeltstående hendelse eller møte med situasjoner eller folk som gav støtet til det?
-Gunhild har vært viktig her, hennes miljøengasjement merkes jo i huset daglig og har smittet over på meg. Barna mine har også hatt betydning, både fordi de vokser opp med en helt annen bevissthet om miljø og bærekraft, men også fordi jeg ser hvilken verden de skal overta. Tidligere følte jeg meg kanskje litt mer forpliktet til å være miljøbevisst, nå kommer det mer innenfra fordi jeg synes det er viktig. Dessuten møter jeg veldig mange miljøengasjerte folk på hotellene mine, både ansatte og gjester.
-Hvilket personlig ansvar mener du hver og en av oss har for å tenke på hvilket samfunnsansvar vi har – og hva det bør bety for oss?
-Alle har et ansvar. Og alle må bidra med det de kan og har forutsetninger til, dette handler ikke om standarder alle må følge. For vår virksomhet er det viktig at kulturen tror på og ånder for samfunnsansvaret. Vi har derfor valgt å engasjere oss i områder vi har et hjerte for, blant annet mangfold og inkludering.

Prøve og feile

-Møter du noen ganger på situasjoner der business og miljøhensyn er rake motsetninger, og hvilke valg er det viktig å gjøre da?
-Vi har jo utvilsomt prøvd og feilet litt. Det er fortsatt en del som husker “bacongate”. Vi testet hva som skjedde hvis vi i en periode fjernet baconet fra 16 hoteller og erstattet det med litt mer frukt og grønt. Det smalt. Kundene klagde, mediene skrev så blekket sprutet, og konkurrentene gned seg i hendene og brukte dette i sin markedsføring. Baconet kom raskt tilbake. Men det viktige er å se helhetlig på dette. I Nordic Choice har vi valgt å rapportere på en trippel bunnlinje: People, Planet, Profit. Det gir oss et verktøy til å sette ambisiøse og realistiske mål, og det gjør at vi samtidig har et målbart instrument i etterkant. Vi må alltid balansere miljøhensyn opp mot at gjesten skal ha en god hotellopplevelse, og vi ser at mange av gjestene våre setter pris på miljøengasjementet vårt.
-Synes du generelt at det er vanskelig som businessmann å opprettholde sitt fokus på miljø?
-Jeg er ikke så opptatt av om det er vanskelig eller lett. Dette er noe vi ønsker, og dette er en naturlig del av vårt samfunnsansvar.
-Du har i det siste også vært i fokus fordi du har vist hvor forskjellige mennesker det er som jobber i Choicekjeden – også dem med «hull» i sin CV. Har du selv slike «hull» (i forhold til formell utdannelse) – og har det preget din politikk?

-Jeg er vel det noen kaller en «halvstudert røver». Og min kanskje viktigste skole gikk jeg da jeg sto i butikken til pappa som guttunge. Nå for tiden opplever jeg at jeg lærer hver dag av det jeg driver med fordi jeg har flinke folk rundt meg. I Nordic Choice trenger og ønsker vi mangfoldet, det vil si at vi har folk med lang høyere utdanning og folk helt uten utdanning. Hos oss er det ikke alltid CV-en som er viktigst, men hvem du er og hvilket engasjement du har. Mangfold er blitt et varemerke for oss, og det er vi utrolig stolte av.

Entusiasme er viktig

-Du var i sin tid sentersjef på City Syd i Trondheim. Selv om det er lenge siden – og du nå jobber i en helt annen bransje – synes du det er likhetstrekk mellom det fokus man måtte ha da – og det du ønsker å ha nå?
-Alt jeg har drevet med og blitt drevet av – har handlet om en entusiasme for det jeg gjør, en vilje til alltid å bli bedre – og sist, men ikke minst: Gjennomføringskraft. For å lykkes med det kreves også at selskapet har en god kultur. Den oppskriften har fulgt meg hele livet.
-Hva gjør Choice-kjeden for å bevisstgjøre seg selv – og sine medarbeidere på det samfunnsansvar man selv definerer å ha?
-Samfunnsansvaret er noe vi lever i og jobber for hver dag, og engasjementet kommer både fra ansatte på hotellene og fra ledelsen. Vi tar aldri pause fra samfunnsansvaret, enten det dreier seg om mangfold og inkludering eller det handler om bærekraft. Det tas initiativer på enkelthoteller, og det gjøres fellesdugnader der alle hotellene er med, som for eksempel Ensomt juletre, der vi samler inn julegaver til barn som ellers ikke får noen gaver. Når vi har samlinger i selskapet, er alltid samfunnsansvaret en naturlig del av det vi snakker om og gjør.
-Ser Choice på engasjementet rundt samfunnsansvar som et konkurransefortrinn?
-Absolutt. Men den største drivkraften er likevel at det gjør oss til et bedre selskap med en fantastisk kultur. Alle vinner på at vi tar samfunnsansvaret på alvor.
-Hvordan kommer samfunnsansvar til å prege hotellbransjen i fremtiden?
-Vi tror forbrukere får et stadig mer bevisst forhold til hvilke valg de tar, også når de velger hotell. Blant annet merker vi at gjestene stiller større krav til maten som serveres, mange er opptatt av hva slags mat det er, hvor den er produsert og hvordan den er produsert, for å nevne noe. Jeg er ganske sikker på at det oppleves som litt bakstreversk ikke å ha et bevisst forhold til samfunnsansvar. Vi setter oss derfor ambisiøse mål for hvor vi vil være i fremtiden.
-Ser du for deg at du selv – rent privat – kan komme til å oppleve det vanskelig å leve etter de målene som du og Choice drar opp i forhold til samfunnsansvar?
-Jeg skiller ikke mellom privat og business. Nordic Choice er blitt en stor del av livet mitt, så de valgene vi tar i selskapet angår meg i høyeste grad, avslutter Petter Stordalen.

Faktaboks:

Petter Anker Stordalen (Født 29. november 1962 i Porsgrunn)
Ektefelle: Gunhild Stordalen
Barn: Emilie A. Stordalen, Jakob A. Stordalen og Henrik A. Stordalen.

  • Petter Anker Stordalen er en norsk hotelleier, investor, eiendomsutvikler, bærekraftskapitalist og entreprenør. Stordalen startet karrieren som jordbærselger på torget i Porsgrunn, og eier nå et av Nordens største hotellkonsern med 16000 ansatte, Nordic Choice Hotels. Stordalen eier også investeringsselskapet Strawberry.
  • Hotellkonsernet investerer etter “Trippel bunnlinje”-modellen, People, Planet and Profit.
  • I Nordic Choice Hotels kalles arbeidet med bærekraft for WeCare. WeCare handler om å ta vare på mennesker, miljø og lønnsomhet samtidig.
  • For sjette året på rad er Nordic Choice Hotels kåret til bransjens beste på bærekraft gjennom Sustainable Brand Index.
  • Hotellkonsernet inntok i 2018 en tiendeplass på Sustainable Brand Index av alle merkevarer i Norge.
  • Alle hoteller er sertifiserte i henhold til ISO 14001