Bedrifters verdikjeder påvirker barn over hele kloden

Bedrifters verdikjeder påvirker barn over hele kloden | tasamfunnsansvar
av Jørn Wad

-Det er ingen tvil om at næringslivet har betydelig innflytelse på barns liv over hele kloden: UNICEF anslår at så mange som en milliard barn blir påvirket av internasjonale selskapers verdikjeder.

Kim Noguera Gabrielli er direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge. UNICEF er FNs barnefond, og verdens største organisasjon når det gjelder å jobbe for barns levevilkår og rettigheter. 
-UNICEF er eid av medlemsstatene i FN, og er verdens tredje største organisasjon både når det gjelder nødhjelp og utvikling, forteller han.

Bedrifters verdikjeder påvirker barn over hele kloden | tasamfunnsansvar

Fremtiden

-UNICEF jobber for en bedre fremtid for hvert eneste barn og derigjennom for å nå bærekraftsmålene. Barn er de mest sårbare, men de er per definisjon fremtiden og det er de som er morgendagens endringsagenter. Å sikre at barns rettigheter håndheves, at forsørgere har en anstendig jobb og inntekt, og at foreldre og barn har mulighet til samvær er derfor i alles interesse. Mister vi barna av syne i bærekraftslaget, taper vi bærekraftkampen, sier han.

For at alle barn skal overleve og vokse opp er helse og utdanning helt avgjørende. Fortsatt dør 5,6 millioner barn hvert år av årsaker og sykdommer som vi enkelt kan forebygge og behandle, som lungebetennelse og diaré. Vaksinasjon er blant de aller mest effektive og minst kostbare metodene for å redde barns liv: Et stikk i armen er alt som skal til for å hindre sykdom. Men dét alene er ikke nok: UNICEF-maskineriet må også levere på alle andre arenaer barn og foreldre trenger støtte: -Vi jobber for å beskytte barnet i krise og konflikt, fri dem fra underernæring, sult, vold og overgrep. UNICEF har kontorer i 190 land. Det gjør at vi kan hevde at vi jobber for å nå hvert enkelt barn.

-Det betyr at barnas – og dermed verdens – fremtid i grunnen er ganske avhengig av organisasjonens arbeide?

-På en måte kan du si det: UNICEF og våre partnere gir i dag vaksiner til halvparten av verdens barn. Samtidig jobber vi stadig på nye områder i takt med den globale utviklingen. Fotavtrykket til globale selskaper blir stadig større: Nesten en halv milliard mennesker jobber i dag i bedrifter som er en del av globale verdikjeder. De aller fleste av dem er foreldre, og det betyr at deres arbeidsforhold har stor direkte og indirekte innflytelse på barnas levekår og rettigheter. Vi jobber derfor direkte med bedrifter og deres eiere for å bedre arbeidsforholdene. Et eksempel er tekstilsektoren i Bangladesh og Vietnam, hvor UNICEF jobber med ledelsen på fabrikker for å bedre alt fra skole for unge arbeidere til å sikre ammepauser og fødselspermisjon.

Bevisst holdning

-Hvordan arbeider dere rent praktisk?
-Vi er opptatt av at bedrifter og investorer vet hvilken påvirkning de har på barns hverdag. Vi vil at de skal sette i gang konkrete tiltak i egen bedrift og verdikjede, gjerne sammen med oss. Mange bedrifter støtter arbeidet til veldedige organisasjoner økonomisk, og det er avgjørende skal vi nå de ambisiøse bærekraftsmålene innen 2030. Men det er ikke nok: Skal vi levere på målene må bedrifter også ta i bruk sin egen teknologi og kjernekompetanse for å gjøre verden litt bedre hver dag. Telenor har for eksempel utviklet mobilteknologi for UNICEF som brukes til fødselsregistrering i Pakistan og Norwegian leverer nødhjelp for UNICEF med deres fly. Ofte tenker vi på barnearbeid når vi snakker om bedrifters samfunnsansvar, og det er fortsatt viktig. Men bildet er så mye større enn det: Ansattes arbeidsforhold for eksempel har direkte innflytelse på barns overlevelse, helse og utdanning over hele kloden.

-Hvordan står det egentlig til i norske selskaper?
-Høsten 2017 lanserte PwC rapporten «Bærekraft 100» i samarbeid med oss. Vi gjorde en gjennomgang og definerte kriterier for hva som vil være viktig for å være bærekraftig med fokus på barns levekår og rettigheter. PwC så for eksempel på om bedriftene rapporterte om de hadde retningslinjer for tilstrekkelig barselpermisjon, ammepauser for mødre og om de hadde rutiner mot å markedsføre produkter mot barn direkte.
-Dermed fikk dere en god beskrivelse av nå-situasjonen blant de største bedriftene i Norge?
-Ja, PwC-rapporten ga på en veldig god måte en beskrivelse av hvor utfordrende denne situasjonen er, og hvor mye arbeide som står igjen på dette feltet: Kun 6 av Norges 109 selskap har definert KPI’er for deres arbeide med barns rettigheter, og kun sju av selskapene hadde gjennomført en vesentlighetsanalyse på barns rettigheter, sier han med ettertrykk.

-Hva kan gjøres da? Hva virker best?
-Vårt inntrykk er at det ikke står på vond vilje, men at mange av selskapene er usikre på hva de kan eller burde gjøre. I vårt bærekraftsarbeid er det nettopp dette vi hjelper bedriftene med: Å identifisere noen første skritt, gi dem noen enkle verktøy, gjøre en vesentlighetsanalyse for å definere mål for framtida. I et partnerskap med UNICEF så kan bedriften følge utviklingen over tid og måle fremgangen.

-Det er nok å se på utviklingen vi har hatt i verden i de siste tiårene, så innser man hvor viktig økonomisk vekst og globale selskaper er: Halvering av ekstrem fattigdom, barnedødelighet og barn som ikke begynner på skole siden 1990-tallet har gått hånd i hånd med en klar økonomisk vekst globalt. Samtidig er økonomisk vekst alene ikke nok. Skal vi nå ut til alle barna, må vi jobbe med utjevnende tiltak, og vi trenger vaksine – og skoleringsprogrammer. Og vi må være bevisste på hvor vi satser: Vi trenger bevisst fokuserte programmer der de trengs mest. Siden selskapene nå er så sentrale aktører trenger vi også konkrete bærekraftssamarbeid med dem for å bedre situasjonen til barna og arbeidende foreldre.

Næringslivet
-Du nevnte at dere også samarbeider med næringslivet. Hva betyr det om en ser på Norge?

-Det betyr at vi jobber konkret i langsiktige partnerskap med både investorer og selskaper som Oljefondet, Telenor, Norwegian, Cubus, Kiwi, Nordic Choice Hotels, Discovery og DNB. Et konkret eksempel er vårt samarbeid med Telenor om å fødselsregistrere barn. Fødselsregistrering er billetten til å få oppfylt rettigheter som helsehjelp, skole og beskyttelse. Er barnet ikke registrert ved fødselen, så finnes det per definisjon ikke og har derfor ikke krav på noe som helst. Med Telenor-teknologi og UNICEF-kompetanse blir dette raskt gjort mulig via mobiltelefon. Det er bra for barna, og samtidig er det bra for selskapet, som potensielt kan nå ut i en større målgruppe i markedet. Bedre resultater både for Telenor og for barna er et eksempel på et bærekraftig samarbeide, slår han fast.

Han tenker seg litt om, og trekker fram Oljefondet som det viktigste eksemplet på samarbeid med investorer: UNICEF jobber nemlig sammen med dem og 12 av de største sko- og tekstilselskapene i verden i et nettverk for å få til konkrete endringer av arbeidsforhold lokalt:
-I Bangladesh jobber vi med ledelsen i nærmere 30 tekstilprodusenter for å få til bedre arbeidsforhold for foreldre, sikre gode helse- og utdanningstilbud for voksne og barn, og dessuten sikre barselpermisjon og ammepauser, avslutter Kim Noguera Gabrielli.