Fisk gir ungdom i Uganda håp

Fisk gir ungdom i Uganda håp | tasamfunnsansvar

I Uganda får ungdommer opplæring i fiskeoppdrett gjennom et samarbeid mellom Hauge Aqua og Caritas. Målet er å skape flere arbeidsplasser og utrydde sult, i tråd med FNs bærekraftsmål nummer to.

Fisk gir ungdom i Uganda håp  | tasamfunnsansvar

Tekst og bilder: Ingrid Finess Evensmo og Ellen Høvik

Behovet for mat på kloden øker i takt med befolkningsveksten. En større global satsing på fiskeoppdrett er nødvendig dersom vi skal klare å mette alle. Norges unike og verdensledende kompetanse på dette kan bidra til global matsikkerhet og jobbskaping.

– Fisk er en viktig kilde til proteiner og mineraler som vi mennesker trenger, og akvakultur blir stadig viktigere for å bekjempe sult. Hvis vi kan lære folk i utviklingsland å drive fiskeoppdrett, så vil det representere en veldig viktig lokal og kortreist matressurs, sier Cato Lyngøy, gründer og daglig leder av Hauge Aqua.

I år har Hauga Aqua og den globale hjelpeorganisasjonen Caritas åpnet to skoler i Nord-Uganda, for å drive yrkesopplæring innen fiskeoppdrett, akvakultur og entreprenørskap. Behovet er stort. Nord-Uganda er fremdeles preget av fattigdom og underutvikling etter borgerkrigen mot geriljagruppen Herrens motstandshær som tok slutt i 2006. Arbeidsløsheten er stor, særlig blant ungdom. Samtidig har området rikelig med naturressurser som vann og fisk er etterspurt hos lokalbefolkningen. Det gir stort potensiale for å utvikle en fiskeoppdrettssektor som gir mat, arbeidsplasser og inntekt.

Undervisning | tasamfunnsansvar

– Fiskeoppdrett er viktig for folk her fordi det gir mat, god ernæring og en mulighet for folk til å skaffe seg en inntekt, forteller Gloria Amviko, en av lærerne ved skolen i Arua.

Ungdommene ved skolen får seks måneder med teknisk og praktisk opplæring i fiskeoppdrett samt innføring i entreprenørskap, slik at de kan skape sine egne bedrifter innenfor fiskeoppdrett. Fremover skal 860 ungdommer utdannes.

– Vi har over flere år etterlyst en nødvendig satsing på matsikkerhet innenfor bistand, og nå er vi på vei dit. Norads Fisk for utviklings-program er viktig for å involvere norsk næringsliv i denne satsingen. Det er et stort potensial til både å skape utvikling og tjene penger i fremvoksende økonomier, sier Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær i Caritas Norge.

Studentene er svært fornøyde med utdanningen, og mener den gir dem muligheter for framtiden.

Sipia | tasamfunnsansvar– Jeg sluttet på skolen da jeg var 15 fordi familien min ikke kunne betale skolepengene. Akvakulturutdanningen er en stor mulighet for meg! Nå ønsker jeg å bruke utdanningen til å starte opp for meg selv, produsere mat og tjene nok til å bygge et nytt hus med ordentlig, vanntett tak, forteller Sipia Fosca (22).

Lawrence | tasamfunnsansvarHun er gift og har to barn på tre og åtte måneder. I framtiden er hun opptatt av at utdanningen gir henne mulighet til å dekke barnas skolepenger.
Lawrence Ndemara (22) gjenopptar med dette også sin utdanning som han avsluttet etter ungdomsskolen.

– Jeg søkte på dette programmet fordi det kan gi meg relevant utdanning for en jobb, eller hjelpe meg å starte mitt eget fiskeoppdrettsanlegg. Ved å selge fisk, vil jeg tjene penger til å kjøpe hus, og så vil jeg hjelpe familien min, forteller Lawrence.

Bildetekst store bilde:

  1. Cato Lyngøy fra Hauge Aqua besøkte studentene i Arua, og så hvordan oppdrett på fisk som tilapia og malle foregikk.

Boks til høyre:

Dersom din bedrift ønsker å samarbeide om å utrydde sult, gi ungdom yrkesopplæring eller likestilling, (SDG2, SDG5 og SDG17), så ta kontakt med kommunikasjon- og markedssjef Ellen Høvik; ellen.hovik@caritas.no.

I boks nederst:

Vil du bidra til å utrydde sult?
Ønsker du å støtte Hauge Aqua og Caritas program med fiskeoppdrett i Nord-Uganda.

  • Send SMS Fisk til 2160 (200 kr)
  • Vipps til 12135
  • Gavekonto: 8200.01.93433 – merk betalingen Fisk.