Kirkens Nødhjelp: Doing good is good for business

Pirater i Somalia
av Jørn Wad

Gunn Inger Røkke Ruud er teamleder for næringsliv og major donors i Kirkens Nødhjelp, og hun er sikker på at det er mye å hente for bedrifter som tydelig viser at de tar samfunnsansvar:
-La oss ta litt historikk først: Kirkens Nødhjelp startet i 1947 som en liten kirkelig innsamlings-aksjon. I dag er vi en av Nordens største bistandsorganisasjoner. 
-På hjemmesiden til Kirkens Nødhjelp finner man et sitat: «Doing good is good for business»?.
-Ja, sitatet tilhører Virgin-eier sir Richard Branson. Og stadig flere bedrifter følger ham i det. Det merker vi i Kirkens Nødhjelp, og i de senere årene har vi sett en fantastisk utvikling i norsk næringsliv, der interessen for å levere på mer enn den økonomiske bunnlinjen har økt, smiler hun.

Samfunnsansvar

-Hvorfor er bedrifter som tar samfunnsansvar så attraktive?

-Det er ganske enkelt smart å ta samfunnsansvar. Mye internasjonal forskning spår nemlig at samfunnsansvar vil bli et konkurranseparameter på lik linje med pris og kvalitet. Det lønner seg for bedrifter å være bærekraftige, eller som sir Branson ville sagt det: «It’s good for business», slår hun fast.
I en undersøkelse utført av Deloitte i 2016 svarte 87 prosent av de spurte at en bedrifts suksess måles av mer enn bare økonomiske resultater. Bærekraftige selskaper opplever også å ha høy tillit i markedet, og denne tilliten forsterker omdømmet og fremmer økonomisk virksomhet. Internasjonalt har bærekraftige selskaper også færre kapitalbegrensninger. I noen produktmarkeder foretrekker kunder bedrifter de anser som ansvarlige, og stadig flere er villige til å betale en høyere pris for varer de anser som bærekraftige.

-Der næringslivets støtte til organisasjoner som oss tradisjonelt har vært knyttet til interne effekter som fellesskapsbygging, intern stolthet og lojalitet til egen organisasjon, er samfunnsansvar nå i ferd med å bli en forutsetning for næringslivets framtid. Og det er særlig fokuset på bærekraft som driver den økende interessen, konstaterer kollega Camilla Grøtta.

Millennials vil påvirke

Millennials vil engasjeres og de tror ikke at det må være et skille mellom mål og resultat når det gjelder sosiosponsing eller veldedighet. Høykvalifiserte ansatte tiltrekkes av bedrifter de anser som bærekraftige, og de er villige til å arbeide for relativt sett lavere lønn i et bærekraftig selskap.

-Det er ingen tvil om at næringslivet må ta dette på alvor for å tiltrekke seg den fremtidige arbeidskraften. Unge er den gruppen som lettest lar seg begeistre av bedriftens samfunnsansvar, viser analyseselskapet Opinions trendrapport, Consumer Stories, for 2017-2019, forteller Grøtta.

Opinion-rapporten for 2017-2019 forteller at engasjementet for miljøet topper listen over hva unge bryr seg om, men i følge analyseselskapet vil dette endre seg i løpet av får år, da bekjempelsen av fattigdom og urettferdighet kan komme til å ligge øverst.

Alternativ kapital

-Næringslivet har jo mange utfordringer, som finanskrisen for eksempel?

-Det er klart at finanskrisen utfordrer næringslivet til å tenke på den triple bunnlinjen. Det er viktig å ha fokus på hvordan virksomheter kan tjene penger og samtidig bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Klimaendringene, fattigdom og ressursknapphet er også utfordringer som må håndteres. Ved å nyttiggjøre næringslivets evne til samarbeid og det å være nyskapende, kan man gjennom avtaler med Kirkens Nødhjelp være med å sette ny agenda og utgjøre en forskjell.

Vi i Kirkens Nødhjelp mener det er 3 viktige suksessfaktorer i et samarbeid:

  1. Relevans i samarbeidet.
  2. Tydelighet i kommunikasjonen.
  3. Skikkelighet i forhold til arbeidet.

-Så min bedrift kan altså gjøre en forskjell?
Begge nikker enig:

-Et samarbeid kan bidra til innovasjon, relasjonsbygging, økt salg, intern stolthet, sosial valuta og gjennom dette – et styrket omdømme, og vi på vår side trenger alternativ kapital.

-Hva mener du med alternativ kapital?

-For eksempel kompetanseutveksling. Dette er viktig kapital for en bransje som måles etter administrasjonskostnaden. Samtidig som vi må være smarte og hente riktig kompetanse utenfra, vil utvekslingen gi mening til bedriften og de ansatte. Dette er en mulighet næringslivet kan benytte seg av når man ønsker å forflytte fokus fra mål til implementering av bærekraftsmålene, understreker Røkke Ruud.

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I dag benytter vi alle mer ressurser enn jorda produserer. Næringslivet representerer 60% av verdens BNP, og myndighetene ønsker at næringslivet skal bidra til bærekraftige løsninger på verdens felles utfordringer. Nåtidens utfordringer og krav kan ikke løses med gårsdagens forretningsmodeller. Til det trenger man innovasjonskraft og internasjonal kompetanse, fortsetter Grøtta.

-Bærekraftsmålene er vel de samme for oss alle?

-Ja, for selv om utgangspunktet er forskjellig i ulike land, er jo bærekraftsmålene de samme for oss alle. De har derfor blitt et veikart for bedrifters strategier på miljø-, og samfunnsansvar, og fra det kan vi se et klart bilde:

For oss som jobber med 16 av de 17 bærekraftsmålene til daglig, er det derfor fantastisk å se den omstillingen og innovasjonsutviklingen som er i gang i næringslivet internasjonalt og i Norge:

Nye produkter og tjenester som adresserer samfunnsproblemer og sosiale behov, utvikles konstant. Resultatet er at samfunnsansvar og bærekraft finner veien inn til selve kjernen av forretningen i bedriften. Det er nå 5000 dager igjen før målene skal være oppnådd. Kontakt oss gjerne om dere vil ta en prat om bærekraftig utvikling og hvordan et samarbeid kan styrke konkurranseevnen til nettopp din bedrift, avslutter de.


Faktaboks Kirkens Nødhjelp

Telefon: 22 09 27 00
Åpent: 09:00-15:00
E-post: bedrift@kirkensnodhjelp.no
Pressevakt, telefon: 932 42 493
Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo
Postadresse: Postboks 7100, St. Olavsplass, 0130 Oslo