Klesmerket som ønsker å bety en forskjell

av Jørn Wad

– Det er nok en del som har syntes at vi var litt «gæærne» når vi startet. Vi hadde jo ingen skikkelig kunnskap om mote, og visste nok ikke helt hva vi bega oss ut på. Vi var rett og slett bare tre ukvalifiserte gutter med et ønske om å gjøre en forskjell. Oppstarten derimot, har gått over all forventing!

Rolf Henrik Karlsen i «Chosen» blir fort ivrig når han snakker om hva de forsøker å gjøre i selskapet han startet sammen med Jørgen Tveter og Johan Skretting. Konseptet til «Chosen» er at for hvert solgte plagg gir de mat til et underernært barn i en hel uke. Slagordet deres ‘’Wearing is caring’’ formidler tydelig hva de ønsker, nemlig å være et klesmerke som tar vare på de svake i samfunnet, samt ha en positiv påvirkning på alle som er involvert med merket.
Konseptet vårt gir oss økt motivasjon, og gjør det mulig for oss å gi det lille ekstra.

Metter 5000.
– Det har blitt en del uker med mat siden dere startet opp for halvannet år siden?
– Ja, det har vært en fantastisk start! Vi har hatt muligheten til å gi underernærte barn over 5000 uker med mat, noe vi er veldig stolte av. Det er viktig å påpeke at det er kundene som kjøper tøyet som gjør dette mulig, så det er de som skal applauderes. Vi er veldig fornøyde med starten vår, men tror også dette bare er begynnelsen. Vi drømmer om at en dag så er ikke underernæring et problem.

– Hvordan produseres tøyet deres?
– For oss er produksjonsprosessen veldig viktig. Dersom dette konseptet skal fungere, så er det avgjørende at de som lager tøyet vårt har gode arbeidsvilkår. Dette får konsekvenser for hvilke fabrikker vi ønsker å samarbeide med, hvor pris ikke lenger blir den avgjørende faktoren. Vi produserer tøyet vårt i en fabrikk i Bangladesh som deler samme visjon som oss. Alle de ansatte må være over 18 år, de har arbeidskontrakt, er beskyttet mot ekstrem arbeidsmengde og får lønninger etter lovverket i Bangladesh. I tillegg forsørger fabrikken barnepass for mødrene som jobber der, og hjelper de ansatte med medisinsk hjelp. Vi er også veldig begeistret for hvordan fabrikken heier på kvinner i arbeidslivet, noe som ikke er en selvfølge i Bangladesh.

Vi er ikke perfekte, men vårt ønske er å aldri utnytte et menneske for å oppnå fremgang og suksess. Vi er derfor villige til å betale ekstra for gode arbeidsforhold for de som produserer klærne våre. Vi tror virkelig at det å ha en tydelig sosial profil og søke et godt økonomisk resultat ikke er to motsetninger, men heller to faktorer som påvirker hverandre positivt!


Wearing is caring!
– Som nevnt så er slagordet til Chosen «Wearing is caring». Dette vil for vår del si at for hvert plagg du kjøper blir et underernært barn i Bangladesh forsørget med mat i en uke gjennom organisasjonen «Youth With a mission» (YWAM). Barna som får hjelp og mat, befinner seg mellom 6 måneder og 5 år gamle, og sliter i utgangspunktet med sykdommer og plager knyttet til underernæring. Barna tas inn i et program som varer i tre måneder, og etter endt periode blir de undersøkt av en lege. Hvis de ikke allerede er blitt friske, blir de registrert for en ny 3-måneders periode, forklarer Karlsen. Chosen overfører pengene direkte til YWAM, og mottar jevnlig rapporter for å kontrollere at pengene blir brukt som de skal.
-Det som er ekstra gledelig for oss, er at YWAM på grunn av Chosen nå har nådd grensen for å kunne ta inn flere barn i programmet sitt. Kapasiteten deres er rett og slett ikke stor nok. Derfor har vi måttet utvide engasjementet vårt, og har funnet «Feed my starving children» (FMSC), en internasjonal organisasjon som gir mat til underernærte barn rundt i hele verden. Også her har vi fått på plass en løsning som gjør at for hvert eneste plagg noen kjøper hos oss, vil et underernært barn få mat i en uke, sier han fornøyd.


Enorm respons

-Hvordan har dere blitt møtt?
-Over all forventning. Som jeg var inne på innledningsvis, var vi bare tre ukvalifiserte unge studenter som la inn en liten sum i aksjekapital i «Chosen» og et ønske om å utvikle et bærekraftig selskap. Vi har bare møtt på velvilje hele veien, og alt fra banker, investorer og butikker til kunder har vært veldig positive. Når det gjelder kundene, tror jeg det handler litt om å ha på seg noe som faktisk gjør en forskjell for et sultent barn et annet sted i verden. Du får altså et kult plagg, samtidig som du er med å gjøre en forskjell – altså Wearing is Caring. 
Og akkurat denne delen av engasjementet har økt langt raskere enn karene så for seg, for i løpet av kort tid vokste virksomheten formidabelt:
-Det viste seg nemlig at mange kunne tenke seg å bli assosiert med et slikt prosjekt, så det har «tatt av» skikkelig, sier han ettertenksomt. Nå har nemlig selskapet en såkalt «pop-up» butikk på Sørlandssenteret, og forbereder å ekspandere til to andre byer og til og med etablering i USA:
-En investor hos oss ser mulighetene for utviklingen videre, og det er jo både spennende og engasjerende, samtidig som det virker litt overveldende. For dette er noe vi virkelig vil, og uansett hvordan det går fremover så gjør disse 5000 ukene med mat at det allerede er en suksess for vår del – selv om vi absolutt tørr og vil drømme større.

Det går rykter om datterselskap

Ja, det er virkelig spennende. Dette var ikke noe vi hadde planlagt eller markedsført, men bedrifter har henvendt seg til oss for å produsere tøyet deres. Det virker som om den sosiale profilen vi kan tilby er attraktiv for andre, noe som vi tar som et stort kompliment. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi har virkelig stor tro på dette og det som ligger foran!

Jørgen Tveter – Johan Skretting – Rolf Henrik Karlsen

Bilde av noen av barna som er med i prosjektet i Bangladesh