NLM stolte over den gode mottakelsenav Jørn Wad

-Vi visste at det var et stort og udekket behov for mer innsamling av brukte klær. Det er nemlig hele 35.000 tonn brukte klær som ikke samles inn hvert år her i landet, og det er ressurser som må inn i gjenbruk og dernest resirkuleres til nye produkter: Vi er både glade og stolte over den gode mottakelsen vi har fått.

Bent Udnesseter, daglig leder i NLM Miljø AS, har sett behovene og mulighetene, det samme hadde ansvarlig for NLM Gjenbruk butikkjede, Bjarte Rydland. 
-En dag ringte vi hverandre – og nå er vi godt i gang, med Bjarte som styreleder. Bedriften ble startet i november i fjor, og de første boksene for levering av klær var ute 16. mai i år. Etter det har det bokstavelig talt ballet på seg, kan man si. Ukentlig kommer nye klesinnsamlingsbokser på plass, og vi er i dag tilstede på Askøy utenfor Bergen, Fagernes, Hamar, Oslo, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrund, Grimstad, Lillesand og Kristiansand, sier han.


Ansetter

NLM stolte over den gode mottakelsen

-Dette er veldig moro. Vi har mange gode samarbeidsbedrifter og vi får godt med varer. Nå har vi ansatt både sjåfør og selger og er på leit etter en logistikk- og kvalitetsansvarlig. Vi har mange dyktige frivillige tilknyttet NLM Gjenbruk butikkjeden, som gjør en betydelig innsats også rundt boksene. Vi opplever at det kommer veldig gode varer i boksene våre. Folk tar oss på alvor. Det kommer NLM Gjenbruks kunder til gode, forteller han.

-Hva sier konkurrentene om dette da? 

-Jeg har ikke rukket å snakke med alle, som er målet. Jeg har selv tilbake i tid bakgrunn fra Fretex, og har etablert god kontakt med Fretex Miljø, Røde Kors Tøy & Tekstil og andre gjennom dialog om det finnes områder vi og andre aktører kan samarbeide om. Sammen kan vi løse oppgaven. Som nykomling på innsamling har vi stor respekt for jobben som er gjort av de andre store og små innsamlerne.

-NLM Gjenbruk butikkjede er nummer 2 etter Fretex, og vi dekker altså et behov som var der lenge før vi kom på banen: Så det er en naturlig utvikling av virksomheten. Klærne som gis vil styrke vareutvalget på klær i NLM Gjenbruk kjeden betydelig, noe som vil komme kundene til gode lokalt og bedre miljøet globalt, minner han om.

-Faktisk tror jeg det ligger an til at enda flere aktører kan komme på banen, og det hilser vi velkommen. Jo flere som arbeider med disse spørsmålene, jo bedre. Men det er sikkert en grense for antall aktører. Det er enorme mengder klær som ikke blir gjenbrukt, og med den veldig positive responsen vi har fått, er vi klare til å rulle ut enda flere bokser, og hører gjerne fra næringsdrivende eller private som gjerne vil ha bokser på sin grunn og på den måten støtte arbeidet, miljøet, og NLMs prosjekter innen skole-helse-vann. Vi ønsker oss plasser der hvor det ikke er innsamlingsbokser i dag. Ofte står vi ved siden av andre aktører, og det er også bra, fordi da venner folk seg til at de har et sted å bli kvitt sine brukte klær. Summen er større enn hver enkelt boks, litt som med kjøpesentra hvor alt er under et tak. I tillegg til at folk på denne måten blir kvitt klærne sine, er det andre som i flere land får rimeligere alternativer for sine kleskjøp, og på toppen av dette går faktisk også profitten i dette prosjektet til positive formål: Det er nemlig utviklingsprosjekter flere steder i verden som skal nyte godt av inntektene, så dette er ikke en tradisjonell forretningsdrift, kan han fortelle.

Kastes

Kastes 
Udnesseter minner om at hver av oss fortsatt kaster 7 kilo klær hvert år. Ideelt sett burde disse resirkuleres på en eller annen måte, først og fremst gjenbrukes i Norge eller andre steder i verden for det gir størst gevinst for miljøet. Det som ikke kan gjenbrukes går til industrien og blir for eksempel til isolasjon i nye biler, polstring av møbler, maleunderlag eller pussefiller. Og det er nettopp dette kretsløpet NLM har lyst til å hjelpe oss med. -Noen ganger ser vi til og med a

Udnesseter minner om at hver av oss fortsatt kaster 7 kilo klær hvert år. Ideelt sett burde disse resirkuleres på en eller annen måte, først og fremst gjenbrukes i Norge eller andre steder i verden for det gir størst gevinst for miljøet. Det som ikke kan gjenbrukes går til industrien og blir for eksempel til isolasjon i nye biler, polstring av møbler, maleunderlag eller pussefiller. Og det er nettopp dette kretsløpet NLM har lyst til å hjelpe oss med.

-Noen ganger ser vi til og med at det er helt nye klær som blir kastet. Kanskje har man vært på salg, og falt for fristelsen til å kjøpe klær som er for store eller for små. Eller man har kjøpt noe man likevel ikke likte. Uansett grunn er vi glade for å ta imot klærne, slik at de kan komme inn i det vi kanskje kan kalle en sirkulærøkonomi: Klærne kan enten komme til gjenbruk i Norge, Tyskland, Polen eller Estland. Og flere andre land vil sikkert kunne komme etter seinere.

-Hvorfor er det så viktig at klærne blir brukt mer?

-Det er uansett best for miljøet at plaggene blir brukt litt lenger, og når vi ser på dette litt i perspektiv, blir det enda tydeligere: I 2050 kommer vi til å være om lag 10 milliarder mennesker på denne planeten, og tekstilproduksjonen sies å være den 4. største forurenseren av alle i dag. Greier vi å få til en større prosent av gjenbruk av klær og tekstiler, betyr det at vi kan frigjøre jordbruksarealer som i stedet for å dyrke bomull og annet som det brukes til å lage tekstiler av, kan brukes til å dyrke mat for folk. Dette kommer til å bli et økende behov desto flere mennesker vi blir, og da er det rimelig nok viktig å ta vare på de jordbruksarealene som finnes.


Suksess

-Hva tror du selv er de viktigste suksesskriteriene for dere?

-Jeg tror vi kan dele dette inn i tre: For det første handler det om tillit. Folk må ha tillit til hvordan vi forvalter gavene og midlene som skal skapes. Så gjelder det formålet, å støtte prosjektene innen skole-helse-vann som jeg tror folk også har et forhold til. Den tredje faktoren som må være på plass for at vi skal få til en suksess, er klesinnsamlingsbokser som er lett tilgjengelige. Aller helst burde vi hatt dem mange plasser i nærmiljøet, slik at det er lett for folk å kaste de klærne de ikke bruker av en eller annen grunn. Det er fortsatt mange plasser både på næringsarealer, kjøpesentre og andre steder som det ikke befinner seg slike bokser, og som det med letthet kunne ha vært noen. Dessuten jobber vi stadig med kreative løsninger, slik at vi kan komme ut med flest mulige bokser, og andre løsninger, sier han med et smil.

-Du nevnte at det er viktig for folk hva dette blir brukt til, kan du si litt om det?

-Ja, boksene gir mer klær inn som selges i NLM Gjenbruks butikkjedes 33 butikker. Det resterende selges videre til kunder i Polen, Estland og Tyskland, hvor det bearbeides for videre salg i second hand markeder i Europa, og det som er fillete skal inn i industrien for resirkulering til nye produkter. NLMs Gjenbrukskjede drives av 1700 frivillige hvor inntektene som skapes går til skoler, helsevesen, vannprosjekter og diakoni flere steder i verden. Dette er dokumentert nød- og utviklingshjelp for at folk skal kunne hjelpe seg selv mange steder i verden, og hvor vi altså trekker veksler på klær som uansett ville ha blitt kastet – og sørger for at de kommer til nytte. Det er som en konsekvens av dette at vi har fått frigitt midler til å hjelpe folk med.

Miljø

-Men dette er likevel først og fremst et miljøprosjekt – eller?

-Vel, det er i grunnen en bedrift med mange formål. Men det første – og kanskje mest iøynefallende, er miljøaspektet: Ved å hjelpe folk å ta det miljøansvaret de gjør ved å bidra til at klær blir gjenbrukt, får vi til en betydelig miljøeffekt: Når vi handler brukt erstatter det i noen grad handel av nytt, en kombinasjon av nytt og brukt er en mer miljøvennlig garderobe. I tillegg går altså pengene til utviklingsprosjekter av forskjellige slag, slik at vi får en dobbel effekt av det vi driver med. Jeg tror at folk setter pris på denne tanken, og når man i tillegg vet at dette er en virksomhet som ikke har som mål å konkurrere ut noen, men bare tar hånd om enda mer klær som likevel bare ville ha blitt kastet, gir det en god følelse for alle som bidrar, sier han til slutt.